Udział w niewydzielonej nieruchomości w miejscowości Niewirków pow. zamojski

Niewirków – 7.11.2023

Ogłoszenie w prasie 6.10.2023r.